Robota

Robota

Robota har mer än 50-års erfarenhet från pumpbranschen.
Företaget erbjuder produkter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom vatten och avlopp.
Robotas sortiment täcker både lösningar för villan, industrin eller den stora fastigheten.
Allt från pumpar och tillbehör för dricksvatten, dag- och dräneringsvatten, avlopp till effektiva tryckstegringsanläggningar.  

Kvalitet – Kunskap – Service är nyckelord i företagets affärsidé.  

Webbplats: www.robota.se