Perfecta Pump

Perfecta Pump

Perfecta Pump har sedan 1956 levererat cirkulationspumpar med hög kvalitet och stor produktbredd. 
Allt från små, robusta villapumpar till riktigt stora industripumpar för VVS (värme, kyla och tappvarmvatten), industri (pumpar för rengöringsmaskiner).

Hela sortimentet är givetvis energiklassat utifrån de EU-regler som gäller.

- Vi gör din VVS-vardag enklare!

Webbplats: www.perfecta.se