IDO

IDO

Sanitetsaktiebolaget IDO bildades 1931 i Stockholm som en följd av förvärvandet av civilingenjör Elof Lundbergs patent på en armatur för WC-stolar.
I IDO-gruppen ingår utöver IDO Badrum AB i Sverige, IDO Badrum Oy i Finland och Porsgrund Bad AS i Norge. Hela gruppen sysselsätter ca 430 personer.

Webbplats: www.ido.se