Danfo

Danfo

Danfo AB utvecklar Pacto toaletten som är en fritidshustoalett för dig med höga krav på hygien och komfort.
Toaletten innesluter avfallet i en spolfolie som förhindrar användaren att komma i direktkontakt med avfallet.
Spolfolien finns i ett ekologiskt utförande där folien komposteras.

Webbplats: www.danfo.com