Köksblandare

Vattenbrist i Sverige - Byt blandare!

Enligt SGU är grundvattenläget fortsatt allvarlig i stora delar av Sverige. Ett sätt att motverka vattenbristen är att byta ut sin gamla blandare.

Läs mer